Meme kanseri hastalarının yaklaşık %20’sinin yaşı 50’den gençtir. Bu hastalarda meme kanseri hastalığının tedavisi sonrası süreçte depresyona bağlı sıkıntılar daha sık görülmekte ve iyileşmesi daha uzun sürmektedir. Bu hastaların depresyona yönelik sıkıntılarının azaltılmasında internet üzerinden de ulaşılabilen farkındalık eğitimlerinin faydalı olacağı ile ilgili ön raporlar çıkmıştır. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles, Kaliforniya’da şehrinde yapılan bir çalışma geçtiğimiz günlerde San Antonia, Texas’taki meme kanseri sempozyumunda sunulmuştur.
Bu çalışmada 6 hafta süreyle farkındalık eğitimi alan meme kanseri hastalarında depresyona bağlı olarak gözlenen yorgunluk, uyku bozukluğu ve al basma şikayetlerinin önemli derecede gerilediği saptanmıştır. Kontrol grubunda yer alan ve herhangi bir eğitim verilmeyen hastaların %50’sinde bu tür sıkıntılar varken farkındalık eğitimi alan hastalarda bunun %30’a düştüğü görülmüştür.
Bu yaklaşımın online olarak bireysel olarak internet üzerinden de sağlık çalışanlarının yönlendirmesi ile yapılabileceği göz önünde bulundurulursa meme kanserine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve al basma gibi sıkıntıları hisseden pek çok sayıda hastanın bu yaklaşımdan fayda göreceği ümit edilmektedir.

14 Aralık 2020